Print

Survey documents

Subject-specific survey documents

Banking statistics
Surveys
Forms
BUWO_U
BOxx
MONA_U, MONA_B, MONA_US
Mxxx
JAHR_U (UEA,UEB, UL), JAHR_B, JAHR_K (KEA)
Jxxx
LMT_G, LMT_GO
LMT_Gxx, LMT_GOxx
MIRE_U
R201
ZISA_B
PZ01
NSFR_GM, NSFR_GQ, NSFR_PM, NSFR_PQ
NSFR_Gxx, NSFR_Pxx
SDDSP
SDxx
GEVO_B
G101
AUR_U (UEA. UES), AUR_K (KEA), AURH_U, AURH_U
AUxxx
HYPO_B
HYxx

Coordinates-based survey documents

Banking statistics
Surveys
Forms
BLSI, BLSA, BLSM, BLSL
LSxx
PSIB_Basel3, CSIB_Basel3
PSIB_xxx, CSIB_xxx
WELA
WL01
P_Basel 3, C_Basel 3
P_xxx, C_xxx
ASTA2
ASxxx
KRED
K0xx
ZAV7
ZAV71
ZIRU, ZIRK
ZRxxx
KREDZ
KZ01
EURO2
EUxxx
DDUM, DDBJ, DDBH
DDxx
LCR_G, LCR_P, LCR_GO, LCR_PO, LCR_POF
LCR_G01, LCR_P02, LCR_GO01, LCR_PO02, LCR_POF1
WEBM, WEBJ
WBxx
WEUM
WUxx
ARIS
ARxx
KREDQ
KR0x
 
 
 
Balance of payments statistics
Surveys
Forms
INA, INP, INQ
INx
CABQ, CAGQ, CAIQ, CATQ
CAxQ
 
 
 
Collective capital investment statistics
Surveys
Forms
FOND
F0xx
 
 
 
Additional surveys
Surveys
Forms
ZAVA, ZAVI, ZAVG
ZAVx_xx